Rambler's Top100
Чтиво.ру - Объединенный каталог изданий Чтиво.ру - Объединенный каталог изданий Чтиво.ру - Объединенный каталог изданий
[ 978-966-364-831-6 / 966-364-831-7 ] Соціологія Підручник для студентів вищих навчальних закладів
[ 978-966-580-245-7 / 966-580-245-3 ] Соціологія Підручник для студентів вищих навчальних закладів
[ 978-966-620-267-6 / 966-620-267-0 ] Соціологія Навчальний посібник
[ 978-966-7982-42-3 / 966-7982-42-4 ] Практикум із сільськогосподарської статистики Навчальний посібник
[ 978-966-346-224-0 / 966-346-224-8 ] Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку
[ 978-966-346-049-9 / 966-346-049-0 ] Загальна теорія статистики Навчальний посібник
[ 978-966-608-546-0 / 966-608-546-1 ] Теорія статистики Навчальний посібник
[ 978-966-608-636-8 / 966-608-636-0 ] Статистика Опорний конспект лекцій
[ 978-966-574-944-8 / 966-574-944-7 ] Статистика структурно-логічні схеми та задачі Навчальний посібник
[ 978-966-521-182-2 / 966-521-182-X ] Практикум з теорії статистики Навчальний посібник
[ 978-966-7952-55-6 / 966-7952-55-X ] Статистика Навчальний посібник
[ 978-966-364-669-5 / 966-364-669-1 ] Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) Підручник
[ 978-966-370-093-9 / 966-370-093-9 ] Митна статистика. Навчальний посібник
[ 978-966-364-782-1 / 966-364-782-5 ] Статистика Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
[ 978-966-346-085-7 / 966-346-085-7 ] Теорія статистики Практикум
[ 978-966-556-269-6 / 966-556-269-X ] Кавалеры
[ 978-966-8547-49-2 / 966-8547-49-7 ] Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко
[ 978-966-8547-57-7 / 966-8547-57-8 ] Виклики ХхІ віку Політхроніки пером публіциста
[ 978-966-312-870-2 / 966-312-870-4 ] Неймовірні пригоди в часі
[ 978-966-500-301-4 / 966-500-301-1 ] Боже ігрище історія Польщі
[ 978-966-21-4107-8 / 966-21-4107-3 ] Задзеркалля історії. Нариси минулого спеціальних служб
[ 978-966-7048-98-3 / 966-7048-98-5 ] Украинский фронт в войнах спецслужб Исторические очерки
[ 978-966-08-1059-4 / 966-08-1059-8 ] Моя Украина. Иллюстрированная энциклопедия для детей
[ 978-966-605-203-5 / 966-605-203-2 ] Велика iлюстрована енциклопедiя iсторiї
[ 978-966-605-847-1 / 966-605-847-2 ] Рицарі та замки
[ 978-966-508-441-9 / 966-508-441-0 ] Офицерская честь. Исторический очерк
[ 978-966-312-128-4 / 966-312-128-9 ] Безстрашні воїни минулого
[ 978-0-916381-18-9 / 0-916381-18-8 ] Барвінський О. Спомини з мого життя. Частина перша и друга
[ 978-966-8292-11-8 / 966-8292-11-1 ] Думы о Донецком Кряже Думы, легенды, были
[ 978-966-648-041-8 / 966-648-041-7 ] Ливадийский дворец-музей
[ 978-966-7918-35-4 / 966-7918-35-1 ] Мы верили в будущее Документальная повесть о Герое Советского Союза чекисте и писателе Д.н.медведеве
[ 978-966-7329-79-2 / 966-7329-79-8 ] Памятники Мариуполя рассказывают
[ 978-966-06-0352-3 / 966-06-0352-5 ] Листи
[ 978-966-608-662-7 / 966-608-662-X ] З часів неволі Кн. 2
[ 978-966-378-028-3 / 966-378-028-2 ] Часові пласти Дослідження з теорії історії
[ 978-966-378-045-0 / 966-378-045-2 ] Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у Хх столітті
[ 978-966-8959-37-0 / 966-8959-37-X ] 100 великих украинцев
[ 978-966-8959-58-5 / 966-8959-58-2 ] 100 великих чудес України
[ 978-966-8959-40-0 / 966-8959-40-X ] 100 великих чудес Украины
[ 978-5-7763-0864-2 / 5-7763-0864-X ] Основи теорії економіки Навчальний посібник
[ 978-966-8423-47-5 / 966-8423-47-X ] Специальные экономические зоны и территории. Новый порядок
[ 978-966-8502-16-3 / 966-8502-16-7 ] Менеджмент трудової активності працівників підприємства
[ 978-966-373-060-8 / 966-373-060-9 ] Должностная инструкция и менеджмент Практические рекомендации
[ 978-966-392-078-8 / 966-392-078-5 ] Нейронные сети теория и практика применения Монография
[ 978-966-351-112-2 / 966-351-112-5 ] Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону Навчальний посібник
[ 978-966-680-310-1 / 966-680-310-0 ] Теоретичні і методологічні основи контролю Монографія
[ 978-966-507-210-2 / 966-507-210-2 ] Сучасне діловодство зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини
[ 978-966-8251-80-1 / 966-8251-80-6 ] Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации Учебное пособие
[ 978-966-7982-97-3 / 966-7982-97-1 ] Теорія монетаризму Навчальний посібник
[ 978-966-373-505-4 / 966-373-505-8 ] Діловодство кадрової служби практичний посібник
[ 978-966-370-063-2 / 966-370-063-7 ] Менеджерський словник Навчально-довідкове видання
[ 978-966-8423-90-1 / 966-8423-90-9 ] Финансово-экономические расчеты с использованием EXCEL
[ 978-966-96030-1-2 / 966-96030-1-3 ] Интернет рынок Украины Справочник бизнесмена (выпуск 1) Internet Market of UkraIne BusInessman quot;s Directory (Release 1)
[ 978-966-373-379-1 / 966-373-379-9 ] Документознавство. Зразки документів праводілової сфери Навчальний посібник
[ 978-966-392-136-5 / 966-392-136-6 ] Управління створенням і розвитком видатної корпорації Монографія
[ 978-966-8251-09-2 / 966-8251-09-1 ] Основи економічного аналізу короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник
[ 978-966-7982-33-1 / 966-7982-33-5 ] Управління матеріальними ресурсами навчальний посібник
[ 978-966-365-005-0 / 966-365-005-2 ] Любов - прокляття королів Роман
[ 978-966-620-265-2 / 966-620-265-4 ] Макроэкономика Учебник
[ 978-966-351-045-3 / 966-351-045-5 ] Экономический анализ Учебное пособие
[ 978-966-8251-17-7 / 966-8251-17-2 ] Математичні методи ринкової економіки Навчальний посібник
[ 978-966-580-170-2 / 966-580-170-8 ] Перехідна економіка Посібник
[ 978-966-351-063-7 / 966-351-063-3 ] Економічна статистика Навчальний посібник
[ 978-966-351-058-3 / 966-351-058-7 ] Основи менеджменту Підручник
[ 978-966-346-262-2 / 966-346-262-0 ] Організація праці менеджера Навчальний посібник
[ 978-966-364-316-8 / 966-364-316-1 ] Діловодство в банківських установах Навчальний посібник
[ 978-966-7530-42-6 / 966-7530-42-6 ] Основи фінансової математики Навчальний посібник
[ 978-966-326-248-2 / 966-326-248-6 ] Облік у зарубіжних країнах Навчальний посібник
[ 978-966-364-474-5 / 966-364-474-5 ] Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування Навчальний посібник
[ 978-966-608-428-9 / 966-608-428-7 ] Корпоративне управління Навчальний посібник
[ 978-966-346-293-6 / 966-346-293-0 ] Маркетинг Навчальний посібник
[ 978-966-346-365-0 / 966-346-365-1 ] Економічний аналіз Навчально-методичний посібник
[ 978-966-580-191-7 / 966-580-191-0 ] Сучасна економічна теорія (економічна нобелелогія) Навчальний посібник
[ 978-966-580-192-4 / 966-580-192-9 ] Основи економічної теорії Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
[ 978-966-346-382-7 / 966-346-382-1 ] Основи економічної теорії Навчальний посібник
[ 978-966-667-102-1 / 966-667-102-6 ] Основи економічної теорії Підручник
[ 978-966-7982-14-0 / 966-7982-14-9 ] Економічна теорія
[ 978-966-373-499-6 / 966-373-499-X ] Геополитический словарь-справочник
[ 978-966-392-219-5 / 966-392-219-2 ] От архаики к постэкономике. Эволюция форм хозяйствования и развитие экономической теории Монография
[ 978-5-9571-0318-9 / 5-9571-0318-7 ] Наноэкономика как перспективное направление интенсификации общественного воспроизводства Монография
[ 978-966-346-364-3 / 966-346-364-3 ] Економічні проблеми XXI століття міжнародний та український виміри
[ 978-966-377-026-0 / 966-377-026-0 ] Регулирование развития экономических систем теория, режимы, институты
[ 978-966-392-126-6 / 966-392-126-9 ] Практикум по политической экономии Учебное пособие
[ 978-966-346-267-7 / 966-346-267-1 ] Економічна теорія тренінг-курс Навчальний посібник
[ 978-966-346-193-9 / 966-346-193-4 ] Метафізика економіки
[ 978-966-8253-43-0 / 966-8253-43-4 ] Капитал как его получить и использовать в Украине. Практическое пособие по инвестиционному менеджменту
[ 978-966-8644-06-1 / 966-8644-06-9 ] Найдорожчому другові Книга - подарунок від Хелен Екслі Збірник
[ 978-966-574-359-0 / 966-574-359-7 ] Перспективні технологічні засоби оброблення інформації Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
[ 978-966-633-469-8 / 966-633-469-0 ] Экономика Учебное пособие
[ 978-966-373-266-4 / 966-373-266-0 ] Економічний словник. Тлумачно-термінологічний
[ 978-966-301-088-5 / 966-301-088-6 ] Актуальні проблеми економіки Теорія і практика
[ 978-966-374-017-1 / 966-374-017-5 ] Ціна думки - інтелектуальний капітал Монографія
[ 978-966-680-138-1 / 966-680-138-8 ] quot;New-васюки quot; глобального масштаба Экономическое эссе
[ 978-966-8148-26-2 / 966-8148-26-6 ] Цвіт стиглого коріння
[ 978-966-02-4265-4 / 966-02-4265-4 ] Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.вернадського
[ 978-966-8314-59-9 / 966-8314-59-X ] Український менталітет Ілюзії. Міфи. Реальність
[ 978-966-311-056-1 / 966-311-056-2 ] Історія української та зарубіжної культури Навчальний посібник
[ 978-966-8226-43-4 / 966-8226-43-7 ] Історія України Навчальний посібник
[ 978-966-311-067-7 / 966-311-067-8 ] Історія України сучасне бачення Навчальний посібник
[ 978-966-7131-92-0 / 966-7131-92-0 ] Історія сучасного світу (хV - ХхІ століття) Навчальний посібник
[ 978-966-8019-53-1 / 966-8019-53-9 ] Всесвітня історія Навчальний посібник
[ 978-966-580-269-3 / 966-580-269-0 ] Історія України Навчальний посібник
[ 978-966-346-295-0 / 966-346-295-7 ] Всесвітня історія Навчальний посібник
[ 978-966-373-455-2 / 966-373-455-8 ] Історичне краєзнавство Навчальний посібник
[ 978-966-7696-16-0 / 966-7696-16-2 ] Генерал Гетман от Халхин-гола до Берлина
[ 978-966-7904-49-4 / 966-7904-49-0 ] Слово о Донецком крае Историко-краеведческий поиск
[ 978-966-7696-09-2 / 966-7696-09-X ] Атаман из Гуляй-поля
[ 978-966-508-195-1 / 966-508-195-0 ] На транспортах свободы
[ 978-966-378-010-8 / 966-378-010-X ] Слов quot;яни в європейській історії та цивілізації
[ 978-966-7804-41-1 / 966-7804-41-0 ] Как это было (воспоминания и размышления)
[ 978-966-06-0501-5 / 966-06-0501-3 ] Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України (хІх - початок Хх століття) Нариси
[ 978-966-8226-60-1 / 966-8226-60-7 ] Історія України Тести. 6-11 класи Посібник
[ 978-966-590-535-6 / 966-590-535-X ] Ссср. Краткий биословарь руководителей Ссср и союзных республик (1917-1991)
[ 978-966-8959-59-2 / 966-8959-59-0 ] 100 великих загадок Украины
[ 978-966-392-016-0 / 966-392-016-5 ] Практикум з операційного менеджменту Навчальний посібник
[ 978-966-351-019-4 / 966-351-019-6 ] Теорія планування експерименту Навчальний посібник
[ 978-966-346-055-0 / 966-346-055-5 ] Природні монополії Монографія
[ 978-966-580-239-6 / 966-580-239-9 ] Регіональна економічна і соціальна географія світу Навчальний посібник
[ 978-966-346-324-7 / 966-346-324-4 ] Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) Навчальний посібник
[ 978-966-580-261-7 / 966-580-261-5 ] Регіональна економіка Підручник
[ 978-966-370-066-3 / 966-370-066-1 ] Регіональна економіка Підручник
[ 978-966-580-197-9 / 966-580-197-X ] Економічна і соціальна географія зарубіжних країн Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
[ 978-966-364-056-3 / 966-364-056-1 ] Спеціальний режим господарювання Навчальний посібник
[ 978-966-531-055-6 / 966-531-055-0 ] Економічна і соціальна географія світу. 10 клас
[ 978-966-392-218-8 / 966-392-218-4 ] Стратегія соціально-економічного розвитку Харьківської області на період до 2015 року Монографія
[ 978-966-608-785-3 / 966-608-785-5 ] Історія економічних вчень Курс лекцій
[ 978-966-574-152-7 / 966-574-152-7 ] Історія економічних учень Підручник
[ 978-966-311-072-1 / 966-311-072-4 ] Економічна історія Підручник
[ 978-966-346-310-0 / 966-346-310-4 ] Сучасні економічні теорії Підручник
[ 978-966-8148-68-2 / 966-8148-68-1 ] Історія економічних учень Підручник
[ 978-966-364-784-5 / 966-364-784-1 ] Історія економічних вчень Навчальний посібник
[ 978-966-346-225-7 / 966-346-225-6 ] Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
[ 978-966-346-021-5 / 966-346-021-0 ] М.бунге Сучасний дискус
[ 978-966-608-790-7 / 966-608-790-1 ] Макроекономіка Навчальний посібник
[ 978-966-680-363-7 / 966-680-363-1 ] Теоретичні основи сучасної макроекономіки Навчальний посібник
[ 978-966-346-484-8 / 966-346-484-4 ] Макроекономіка Підручник
[ 978-966-346-392-6 / 966-346-392-9 ] Макроекономіка та макроекономічна політика Навчальний посібник
[ 978-966-574-781-9 / 966-574-781-9 ] Макроекономіка Підручник
[ 978-966-584-129-6 / 966-584-129-7 ] Маркетинг Навчальний посібник
[ 978-966-346-421-3 / 966-346-421-6 ] Макроекономіка Підручник
[ 978-966-392-161-7 / 966-392-161-7 ] Макроекономічна політика в Україні проблеми науки та практики Монографія
[ 978-966-311-051-6 / 966-311-051-1 ] Основи мікроекономіки Підручник CD (книга с CD-ROM)
[ 978-966-608-786-0 / 966-608-786-3 ] Державне регулювання економіки Навчальний посібник
[ 978-966-21-8324-5 / 966-21-8324-8 ] Мікроекономіка Навчальний посібник
[ 978-966-21-4302-7 / 966-21-4302-5 ] Мікроекономіка Навчальний посібник
[ 978-966-7982-52-2 / 966-7982-52-1 ] Мікроекономіка Навчальний посібник
[ 978-966-301-038-0 / 966-301-038-X ] Микроэкономика Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины
[ 978-966-7035-76-1 / 966-7035-76-X ] Мікроекономіка проміжний рівень. Сучасний підхід
[ 978-966-8423-70-3 / 966-8423-70-4 ] Букварь предпринимателя, или Кое-что о бизнесе и его планировании для quot;чайников quot; и не только для них
[ 978-966-346-233-2 / 966-346-233-7 ] Мікроекономіка Підручник
[ 978-966-380-055-4 / 966-380-055-0 ] Антикризисный менеджмент предприятия. Учебное пособие
[ 978-966-580-129-0 / 966-580-129-5 ] Основи економічної теорії Посібник для студентів вищих навчальних закладів
[ 978-966-574-293-7 / 966-574-293-0 ] Політична економія Навчальний посібник
[ 978-966-311-058-5 / 966-311-058-9 ] Економічна теорія Політекономія Підручник
[ 978-966-580-247-1 / 966-580-247-X ] Економічна теорія Навчальний посібник
[ 978-966-346-468-8 / 966-346-468-2 ] Інтелектуальна власність креативи метафізичного пошуку
[ 978-966-574-947-9 / 966-574-947-1 ] Економіка державного сектора Навчальний посібник
[ 978-966-351-147-4 / 966-351-147-8 ] Економічна теорія - політекономічний контекст Навчальний посібник
[ 978-966-364-764-7 / 966-364-764-7 ] Економічна теорія Навчальний посібник
[ 978-966-642-374-3 / 966-642-374-X ] Економічна теорія Підручник
[ 978-966-458-017-2 / 966-458-017-1 ] Основи економічної теорії Підручник
[ 978-966-7035-88-4 / 966-7035-88-3 ] Основи економіки. Теорія і практикум Навчальний посібник
[ 978-966-346-285-1 / 966-346-285-X ] Основи теорії економічної конкуренції Навчальний посібник
[ 978-966-346-213-4 / 966-346-213-2 ] Політична економія Навчальний посібник
[ 978-966-364-603-9 / 966-364-603-9 ] Інформаційні системи підприємств малого бізнесу Навчальний посібник
[ 978-966-364-566-7 / 966-364-566-0 ] Фінансовий ринок Навчальний посібник
[ 978-966-364-705-0 / 966-364-705-1 ] Менеджмент персоналу в банках Навчальний посібник
[ 978-966-346-349-0 / 966-346-349-X ] Новітній маркетинг Навчальний посібник
[ 978-966-8226-71-7 / 966-8226-71-2 ] Основи управлінського консультування Навчальний посібник
[ 978-966-346-471-8 / 966-346-471-2 ] Економічний аналіз діяльності суб quot;єктів господарювання Підручник
[ 978-966-346-436-7 / 966-346-436-4 ] Ризики в підприємництві Оцінювання та управління Навчальний посібник
[ 978-966-351-150-4 / 966-351-150-8 ] Міжнародна економіка Навчальний посібник
[ 978-966-370-110-3 / 966-370-110-2 ] Проектний аналіз Навчальний посібник
[ 978-966-21-4321-8 / 966-21-4321-1 ] Функціонально-вартісний аналіз Навчальний посібник
[ 978-966-392-198-3 / 966-392-198-6 ] Государственная статистическая отчетность в современных условиях Монография
[ 978-966-364-883-5 / 966-364-883-X ] Інвестиційна діяльність Навчальний посібник
[ 978-966-364-848-4 / 966-364-848-1 ] Фінансовий аналіз Теорія та практика Навчальний посібник
[ 978-966-8365-53-9 / 966-8365-53-4 ] Бухгалтерський облік в Україні нормативна та методична база. Навчальний матеріал для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальеностей
[ 978-966-7982-54-6 / 966-7982-54-8 ] Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності Монографія
[ 978-966-560-316-0 / 966-560-316-7 ] Галузевий бухгалтерський облік проблеми теорії і практики Монографія
[ 978-966-8423-53-6 / 966-8423-53-4 ] Бухгалтерский учет в строительстве
[ 978-966-346-057-4 / 966-346-057-1 ] Комп quot;ютерний аудит контрольні методики і технології
[ 978-966-8533-92-1 / 966-8533-92-5 ] Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність Підручник
[ 978-966-326-279-6 / 966-326-279-6 ] Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів Монографія
[ 978-966-437-129-9 / 966-437-129-7 ] План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція щодо його застосування нормативно-правові акти та роз quot;яснення
[ 978-966-437-131-2 / 966-437-131-9 ] Положення (стандарти) бухгалтерського обліку нормативні акти та роз quot;яснення
[ 978-966-392-196-9 / 966-392-196-X ] Збірник засобів діагностики рівня професійних компетенцій з навчальної дисципліни quot;економіка підприємства quot; Навчальний посібник
[ 978-966-8423-85-7 / 966-8423-85-2 ] Справочник посредника в Украине
[ 978-966-8423-83-3 / 966-8423-83-6 ] Справочник для пенсионеров, для всех, кто готовится к пенсии
[ 978-966-7944-56-8 / 966-7944-56-5 ] Національні положння (стандарти) бухгалтерського обліку. Т.1 додаток
[ 978-966-96251-7-5 / 966-96251-7-3 ] Просто Баланс Підручник бухгалтера
[ 978-966-574-938-7 / 966-574-938-2 ] Збірник задач з курсу quot;звітність бюджетних установ quot; Навчальний посібник
[ 978-966-346-265-3 / 966-346-265-5 ] Бухгалтерський облік у галузях економіки Навчальний посібник
[ 978-966-346-446-6 / 966-346-446-1 ] Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту Навчальний посібник
[ 978-966-8148-22-4 / 966-8148-22-3 ] Стандартизація обліку і аудиту Навчальний посібник
[ 978-966-8533-62-4 / 966-8533-62-3 ] Бухгалтерський облік на сільскогосподарських підприємствах Підручник
[ 978-966-7597-56-6 / 966-7597-56-3 ] Бухгалтерський облік в Україні Навчальний посібник
[ 978-966-346-291-2 / 966-346-291-4 ] Економічний аналіз діяльності підприємства Навчальний посібник
[ 978-966-364-225-3 / 966-364-225-4 ] Організація виробничої практики зі спеціальності quot;облік і аудит quot; Навчальний посібник
[ 978-966-346-121-2 / 966-346-121-7 ] Інформаційні системи і технології в обліку Практикум

Навигатор страниц
© 2001 - 2006 ООО Альфа-Интелсофт, © 2007-2017 - Андрей Радоманов.
Чтиво.ру - На главную

Valid HTML 4.01 Transitional
Rambler's Top100